Kazania C.T. Russella ze źródeł innych niż "The Watch Tower"
(W kolejności źródeł)

Zobacz w kolejności alfabetycznej

Pastor Russell's Sermons (SM)
Zbiór 83 spisanych kazań C.T. Russella (63 po polsku)
Link do tekstów angielskich: Pastor Russell's Sermons

Kazania Pastora Russella (kompletne wydanie książkowe)

Kto może poznać tajemnice Boga (SM 5)
Łazarzu, wynijdź (SM 35)
Ostre strzały Mesjasza (SM 50)
Boska sprawiedliwość w potopie (SM 61)
Ofiara z krwi była konieczna (SM 69)
Plany Boga i plany człowieka (SM 77)
Związanie Szatana (SM 94)
Przymierze ze śmiercią (SM 107)
Prawdziwy Kościół (SM 120)
Ludzkość zwiedziona przez nauki demonów (SM 128)
Kapłaństwo Melchisedeka (SM 136)
Dzień sądu świata (SM 148)
Zwodnicza droga (SM 156)
Nieskończona mądrość i miłość Boża (SM 168)
Bóg szykujący się do żniwa (SM 184)
Boski plan ukryty w rodzie Abrahama (SM 200)
Nowe Przymierze Izraela (SM 208)
Główne źródła prześladowania (SM 216)
Dzień sądu zobrazowany przez Jezusa (SM 224)
Siły zebrane dla Armagieddonu (SM 232)
Królowa w złotym odzieniu (SM 251)
Tajemnica prawdziwego pokoju (SM 262)
Miłość jest sprawą nadrzędną (SM 272)
Wilki w owczej skórze (SM 286)
Kto przeto będzie zbawiony (SM 303)
Niebo i ziemia będą poruszone (SM 316)
Arka Noego jako symbol Chrystusa (SM 341)
W życiu codziennym wielki brak sprawiedliwości (SM 349)
Głowa musi rządzić członkami ciała (SM 356)
Szukanie najpierw Królestwa (SM 364)
Wszyscy są dłużnikami Bożej Łaski (SM 375)
Oczyszczajcie się od wszelakiej zmazy (SM 388)
Jerozolima – święte miasto (SM 396)
Zniszczenie mistycznego Babilonu (SM 404)
Uciśnienie narodów z rozpaczą (SM 412)
Znamię Syna Człowieczego na niebie (SM 420)
Miarą Bożą jest doskonałość (SM 428)
Klucze św. Piotra (SM 459)
Morza w garści Bożej (SM 467)
Syjonizm w proroctwie (SM 475)
Początek stworzenia Bożego (SM 491)
Przymierze zatwierdzone przysięgą (SM 527)
W przyszłości (SM 538)
Obalenie imperium szatana (SM 546)
Baranek wielkanocny w figurze i pozafigurze (SM 557)
Języki na kształt ognia (SM 565)
Kościół wezwany do poświęcenia (SM 578)
Zapieczętowane przysięgą Boże przymierze z Abrahamem (SM 590)
Udział Kościoła w błogosławieństwie Zielonych Swiątek (SM 597)
Błogosławiona nadzieja dla cierpiącej ludzkości (SM 609)
Rozwój charakteru na podobieństwo Chrystusa (SM 635)
Kościół ukrzyżowany z Chrystusem (SM 641)
Cierpienia Chrystusa i Jego Kościoła (SM 649)
Boska ekonomia w okupie (SM 656)
Pseudo-apostołowie naszych czasów (SM 670)
Dwojaki cel w głoszeniu Ewangelii (SM 678)
Wielka biała stolica (SM 686)
Braterstwo Chrystusowe (SM 697)
Bieżenie do przystani wypoczynku (SM 739)
Nawet wiatry i morza są mu posłuszne (SM 749)
Decyzja w budowaniu charakteru (SM 755)
Jestci grzech na śmierć (SM 776)
A to, co się podoba Panu, aby się szczęśliwie wykonało (SM 779)

Convention Reports Sermons (CRS)
Zbiór kazań C.T. Russella wygłaszanych na konwencjach
Link do tekstów angielskich: Pastor Russell's Conventions Discourses

Modlitwa o wschodzie słońca i nabożeństwo uwielbiające (CRS-32)
Jerozolima – święte miasto (CRS-103)
Wywiad z wybitnymi Żydami (CRS-106)
Pożądanie wszystkich narodów (CRS-112)
Wywiad z Pastorem Russellem (CRS-118)
Przemówienie brata Russell’a do pielgrzymów, starszych i diakonów (NS 1966/5/02, str. 65) Kazanie SOUV.1910 (CRS-122)
Walne zgromadzenie Żydów (CRS-134)
Przez Pacyfik – do widzenia Ameryko! (CRS-188)
Wystąpienie pastora Russella w Paryżu (CRS-284)
Nabożeństwo o wschodzie słońca (CRS-286)
Uczta miłości (NS 1971/4/04, str. 57) Kazanie SOUV 1913-369 (CRS-300)
Żniwo oraz przywileje udziału w nim wielkie i małe (NS 1966/2/03, str. 20) Kazanie SOUV. 1913 (CRS-339)
Świątynia Boża (CRS-359)
Pastor Russell w odpowiedzi na krytykę (CRS-372)
Uważajcie, byście nie gardzili tym, który mówi do was (NS 1967/3/02, str. 33) Kazanie SOUV 1913-143 (CRS-378)
Mamy Orędownika u Ojca (NS 1967/4/02, str. 49) Kazanie SOUV. 1913-150 (CRS-385)
Doskonałość (NS 1966/4/02, str. 54) Kazanie SOUV. 1913 (CRS-391)
Dziesięciu trędowatych (CRS-413)
Słowa pozdrowienia (CRS-422)
Chrześcijańska wolność (CRS-427)
Wykład pożegnalny (NS 1967/6/02, str. 88) Kazanie SOUV 1913-386 (CRS-446)
Wielki Pomazaniec (CRS-458)
Ważne figury przyszłej chwały (CRS-485)
Miłosierdzie naszego wielkiego Boga (CRS-487)
Okup świata i Kościoła (CRS-490)
Nie należycie do samych siebie (CRS-491)
Tylko droga Boża daje żywot (CRS-496)
Ojcostwo Boga pokazane w Piśmie Świętym (CRS-498)

Harvest Gleanings (HG, HG2, HG3)
Trzytomowy zbiór kazań publikowanych w gazetach
Link do tekstów angielskich:
Harvest Gleanings I / Harvest Gleanings II / Harvest Gleanings III /

Sposób wtórego przyjścia Chrystusa (NS 1978/6/02, str. 64) HG 023
Prorok Eliasz (NS 1981/2/04, str. 13(NS 29) HG 068
Powrót naszego Pana (NS 1980/1/05, str. 11) HG 341
Pogodni chrześcijanie (NS 1981/3/03, str. 40) HG 371
Boskie przeznaczenie względem ludzkości (NS 1981/3/01, str. 33) HG 375
Sprzedanie pierworodztwa (NS 1979/3/03, str. 34) HG 379
Przysięgą potwierdzone przymierze (NS 1980/1/01, str. 1) HG 388
Siedem niewiast (NS 1979/4/01, str. 45) HG 408
Cena okupu zapłacona za grzeszników (NS 1980/4/01, str. 49) HG 419

Bible Students Monthly

Pożądanie wszystkich narodów (NS 1978/5/01, str. 49) HG 432
Odzyskany raj (NS 1979/5/01, str. 61) HG 435
Nadchodzące Królestwo Boże (NS 1979/5/03, str. 64) HG 438
Pierwszeństwo duchowego Izraela (NS 1981/2/01, str. 1(NS 17) HG 441
Wybieranie królów (NS 1980/1/03, str. 5) HG 445
Córka Królewska, Oblubienica, Małżonka Baranka (NS 1981/1/02, str. 3) HG 448
Dążenie do celu (NS 1980/3/01, str. 33) HG 451
Wartość mądrości (NS 1979/1/01, str. 1) HG 468
Klucze piekła i śmierci (NS 1979/3/05, str. 40) HG 495
Największa rzecz we wszechświecie (HG 525)
Boskie przeznaczenie (NS 1984/1/01, str. 1) HG 542
Miłujący rozkosze więcej niż Boga (NS 1980/1/04, str. 8) HG 543
Dar Boży dla ludzkości (NS 1980/6/01, str. 81) HG 592
Nasz ukrzyżowany Pan i umierający łotr (NS 1979/1/06, str. 12) HG 596
Co to jest chrzest (HG 598)
Filozofia potopu (NS 1980/6/04, str. 89) HG 610
Błędnie głoszona Ewangelia (NS 1980/3/08, str. 46) HG 614
Jaki jest nasz obowiązek wzlędem Prawdy (HG 633)
Pokuta na łożu śmierci (NS 1981/4/03, str. 55) HG 645
Dlaczego Jezus umarł za grzeszników (NS 1980/6/02, str. 84) HG 653
Szkodliwość fałszywych wierzeń (NS 1981/3/04, str. 43) HG 655
Cesarz Konstantyn twórcą doktryny o trójcy (HG 660)
Powrót Wielkiego Króla Chwały (NS 1980/2/01, str. 17) HG 663
Utrata wszystkiego dla uzyskania Chrystusa (NS 1980/2/02, str. 20) HG 666
Bliska jest chwała Mesjasza (NS 1980/4/04, str. 59) HG 669
Uciśnienie narodów poprzedza Armagieddon (HG 674)
Sąd narodów (HG 683)
Sąd nad Babilonem (NS 1980/5/05, str. 74) HG 714
Dobry żołnierz Chrystusa (NS 1978/6/04, str. 67) HG 741
Złote i srebrne naczynia (NS 1979/2/03, str. 19) HG 750

Harvest Gleanings II

Chrystus nasz Baranek Wielkanocny (NS 1983/2/01, str. 17) HG2 72
Używanie świata, a nie używanie go w zły sposób (Straż 4/11) (HG2 103)
Mąż boleści i cierpienia (Straż 1/12) (HG2 188)
Oto wszystko nowe czynię (NS 1984/2/02, str. 22) HG2 525
Ewangelia głoszona przez apostoła Pawła (HG2 537)
Nie odrzucajmy naszej ufności (NS 1984/2/01, str. 17) HG2 561
Złota zasada (NS 1984/3/01, str. 33) HG2 586
Pieśń wybranych (NS 1983/6/01, str. 81) HG2 633
Szatan księciem złego świata (HG2 855)

Harvest Gleanings III

Strach nieszczęściem ludzkości (HG3 451)
Błędy Średniowiecza (HG3 546)
Narody upite są fałszywymi naukami (HG3 638)
Początek nowej epoki oraz nowego roku (HG3 642)
Dziękczynienie (HG3 768)
Jehowa doświadcza poświęcony mu lud (HG3 771)
Kościół Chrystusowy zbiera to, co sieje (HG3 776)
Komu służę, Bogu czy Szatanowi? (HG3 797)
Figuralne ścięcie klasy Chrystusowej (HG3 799)
Zbawienie Boże jest dla wszystkich ludzi (HG3 814)
Błogosławieństwo Boże nad Jego prawdziwym ludem (HG3 817)
Przygotowanie królewskiego kapłaństwa (HG3 822)
Naturalne prawo porównane z duchowym (HG3 824)
Wysokość i głębokość miłości Bożej (HG3 827)
Przejście z śmierci do żywota w Jezusie Chrystusie (HG3 836)
Miłość a bojaźń, jako siły pobudzające łańcuch, którym szatan krępuje miliony ludzi (HG3 841)
Podobieństwo Boże konieczne do zbawienia (HG3 844)
Pomyślcie o Nim (HG3 857)
Wątpliwi chrześcijanie znieważają Boga (HG3 860)
Ostatnie przesłanie pastora Russella (NS 2004/5/10, str. 205) HG3 862

Overland Monthly (OM)
Zbiór kazań publikowanych w czasopiśmie „Overland Monthly”
Link do tekstów angielskich: Overland Monthly

Boski Program (Cykl 12 artykułów) (OM 63-117)
Kardynał Gibbons o jedności Kościoła (OM 121)
Trzy światy (NS 1981/1/04, str. 13) OM 144
Żydzi nie powinni być nawracani (OM 153)
Obfite bogactwo łaski (NS 1980/2/07, str. 30) OM 174
Królestwo Chrystusowe będzie monarchią wszechwładną (NS 1995/2/12, str. 41) OM 191
Noc płaczu i poranek radości (NS 1979/3/02, str. 32) OM 202
Każde próżne słowo (NS 1979/1/03, str. 7) OM 207
Powstrzymaj głos swój od płaczu (NS 1979/6/05, str. 84) OM 212
Powrót naszego Pana (OM 222)
Złota zasada (NS 1978/6/01, str. 61) OM 229
Zapuść sierp twój (NS 1980/2/05, str. 28) OM 248
Dwa zbawienia (NS 1980/3/03, str. 37) OM 252
Bóg w domu (OM 256)
Głód Słowa Bożego (NS 1979/2/01, str. 13) OM 259
Walka Armageddonu (OM 268)
Dzień sabatowy (NS 1979/5/05, str. 69) OM 278
Prawdziwy Kościół (NS 1979/3/06, str. 42) OM 284
Odpadnięcie człowieka od Boskiej łaski (NS 1980/3/06, str. 41) OM 288
Chrześcijaństwo w niebezpieczeństwie (OM 294)
Wielki biały tron (NS 1980/2/08, str. 31) OM 311
Jak należy walczyć? (NS 1980/2/03, str. 22) OM 313
Zbliżanie się Królestwa Mesjasza (NS 1980/4/03, str. 56) OM 318
Dwie kobiety i trzech mężczyzn, których kochał Jezus (OM 331)
Ogólnoświatowa teokracja (NS 1980/3/07, str. 44) OM 340
Brzask nowego dnia (NS 1979/2/02, str. 16) OM 348
Jezus umarł jako ludzka - zmartwychwstał jako duchowa istota (NS 1980/4/02, str. 54) OM 352
Co znaczy być chrześcijaninem (NS 1979/3/01, str. 29) OM 356
Wartość ideałów Kościoła i świata (NS 1981/4/01, str. 49) OM 366
Obecne odrodzenie Kościoła i przyszłe świata (NS 1979/6/06, str. 88) OM 378
Uwolnienie bilionów niewolników (NS 1980/5/04, str. 72) OM 387
Kto sieje ciału, żąć będzie skażenie (NS 1981/3/02, str. 37) OM 392
Skuteczna modlitwa (NS 1979/5/04, str. 66) OM 400
Boska sprawiedliwość i miłość doskonale zrównoważone (NS 1980/3/05, str. 39) OM 405
Dzisiejsi fałszywi apostołowie (OM 410)
Nadzieja dla Kościoła i dla świata (NS 1980/6/03, str. 86) OM 427
Narody na sądzie Bożym (OM 432)
Boskie klejnoty (NS 1979/4/02, str. 50) OM 442

Kazania z innych nierozpoznanych źródeł

Wielki Dzień Boży
Co znaczy chrzest w Chrystusa?
Szczególna miłość Boża do Jego dzieci
Błogosławieństwa Boże czynią człowieka bogatym
Wszyscy szukają bogactw
Kształtowanie charakteru
Nie miłujcie świata

Błogosławieństwo Boże nad Jego prawdziwym ludem (NS 1964/4/02, str. 49) Kazanie
Cierpienie Chrystusa i Jego Kościoła (NS 1968/4/01, str. 49) Kazanie
Walka Armagedonu (NS 1988/5/05, str. 107) Kazanie 1915
Wierni w próbie (NS 1966/4/01, str. 49) Kazanie 1915

Inne

Wybrani Boży w czasach ucisku (NS 2000/4/11, str. 163) List Tagesanbruch 2/2000