• 1. NARZĘDZIA GNIEWU BOŻEGO
 • 2. WIDZENIE NA CZAS OZNACZONY
 • 3. DOLINA JOZAFATA
 • 4. ROZRZĄDZENIE ZUPEŁNOŚCI CZASÓW
 • 5. ZUPEŁNOŚĆ IZRAELA
 • 6. DZIEŃ OFIARY
 • 7. BESTIE
 • 8. POSELSTWO AGGIEUSZA

 • Listopad 1990

  Styczeń 1991

  Czerwiec 1991

  Październik 1991

  Marzec 1992

  Październik 1992 (PDF)

  Lipiec 1994 (PDF)

  Styczeń 2001 (materiały z 1995 roku, PDF)


  „Spotkania Prorockie”, były w latach 1990-1995 niezależnym biuletynem publikującym artykuły z następujących dziedzin: biblistyka, historia i interpretacja proroctw biblijnych. Jego celem nie było podawanie gotowych zamkniętych koncepcji, lecz otwieranie problemów, zarysowywanie głównych kierunków i dostarczanie materiałów ułatwiających samodzielne poznawanie podejmowanych zagadnień. Jego celem było zachęcanie czytelników do konstruktywnej wymiany poglądów na tematy prorocze, co mogłoby prowadzić do głębszego zrozumienia czasu, w którym żyjemy i posłannictwa, jakie Pan Bóg kieruje do swych sług.