Poselstwo Aggieusza

Poselstwo Aggieusza (PDF, 700 kB)

Na temat Proroctwa Aggieusza:

Proroctwo Aggieusza – D. Siwek
Księga Aggieusza – C. Hagensick
Wokół proroctwa Aggieusza – F. Binns
Druga świątynia jerozolimska – D. Kaleta

Ponadto:

Trzy spojrzenia na obecną sytuację w Izraelu:

Dwa rodzaje pokoju
Dobre i złe figi – S. Kubic
Pokój arabsko-izraelski
Zamach na Rabina – K. Rawson
Gotujcie drogę Pańską – B. R. Berger

Spojrzenie na świat:

Zgromadzenie narodów – L. Griehs
Narodowa siła Izraela – O. Shahor