4/91

Zestawienie chronologiczne

Zamieszczone poniżej zestawienie trzech linii chronologicznych podaje daty p.n.e. wybranych wydarzeń biblijnych, które stanowią węzłowe punkty obliczeń chronologicznych. Daty nieistotne dla konstrukcji danej linii umieszczono nad linią czasową. Pod strzałkami między datami zaznaczono długość poszczególnych okresów oraz sposób ich wyznaczenia. Daty tych samych wydarzeń według różnych obliczeń połączone są cienkimi liniami. Na samym dole zamieszczono dodatkową linię czasową przedstawiającą typowy pogląd historyków na datowanie interesujących nas wydarzeń biblijnych. Daty te podajemy za “Tablicą Chronologiczną” Biblii Tysiąclecia.