ŚWIAT – Czas próby.

Pytanie – „Azaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat?” (1 Kor. 6:2) Czy to oznacza, że świat nie jest teraz na próbie życia wiecznego?

Odpowiedź – Ten werset jest zgodny z łącznym świadectwem nauk wszystkich proroków i apostołów, że dzień sądu świata, czyli czasu próby, nie ma miejsca w obecnej erze chrześcijaństwa, ale należy do przyszłości – [Bóg] postanowił dzień [tysiącletni dzień – 2 Piotra 3:8], w który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości” (Dzieje Ap. 17:31). Ci, którzy wraz z Chrystusem będą sądzić świat w miłosierdziu, sprawiedliwości i miłości, są teraz ćwiczeni do tego wysokiego urzędu poprzez rozwijanie świętego, chrześcijańskiego charakteru. Ci „święci”, którzy nauczyli się miłować swoich bliźnich jak siebie samego, którzy kochają nawet swoich wrogów, będą umieli wszelkimi sposobami zachęcać ludzkość do osiągnięcia harmonii z łaskawymi wymaganiami Bożego prawa miłości i sprawiedliwości oraz otrzymania życia wiecznego. Fakt, że naśladowcy Chrystusa nie przeprowadzają obecnie sądu, jasno dowodzi, że świat nie jest na próbie życia wiecznego w obecnym czasie. Dzień sądu, zamiast czasu terroru, rozpaczy i smutku, jest przedstawiony w Piśmie Świętym jako szczególny okres radości i zadowolenia dla świata – Psalm 96. [853,2]