ŚWIAT – Czy dzieje się coraz gorzej?

Pytanie – Czy na świecie dzieje się coraz gorzej? Jeżeli nie, to co apostoł miał na myśli, mówiąc: „Lecz źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze, jako zwodzący, tak i zwiedzeni” (2 Tym. 3:13)?

Odpowiedź – Pod pewnymi względami świat nigdy nie był lepszy niż obecnie. Nie znamy żadnego innego okresu w historii, w którym prasa publiczna tak dobitnie i odważnie obnażałaby zło jak teraz. Edukacja pomogła uzyskać lepsze warunki moralne. Oczywiście w wielkim stopniu ta moralność jest tylko powierzchowna, podobnie jak to było w końcowych dniach Wieku Żydowskiego, kiedy Jezus powiedział przywódcom religijnym, że są ścianami pobielanymi, na zewnątrz pięknymi, lecz w środku zepsutymi. W powyższym wersecie apostoł wyraźnie miał na myśli zwodzicieli i przywódców w Kościele, prowadzących na manowce. Ci staną się przy końcu wieku odważniejsi i jak przepowiedziano, ich kłamstwa obrócą się w wielkie błędy, w które wielu uwierzy (2 Tes. 2:11). „Odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich” (1 Tym. 4:1). Dzisiaj wielu nauczycieli teologii kwestionuje Biblię i wysuwa ostre argumenty na rzecz wyższego krytycyzmu, ewolucjonizmu itd., brnąc w coraz większe zło, odrzucając „wiarę raz świętym podaną” (Judy 1:3-4), „błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając” [2 Tym. 3:13 NB]. [853,1]