ŚWIAT – Jego koniec.

Pytanie – Kiedy nastanie koniec świata?

Odpowiedź – Według Pisma Świętego określenie „świat” odnosi się do wieku, czyli dyspensacji. Trzy wielkie światy są ukazane na podstawie Biblii w „Boskim Planie Wieków” (zob. 2 Piotra 3:5-13). Pierwszy „świat”, czyli dyspensacja, zakończył się potopem. Drugi „świat”, czyli „teraźniejszy wiek zły”, podobnie się zakończy w czasie palącego czasu ucisku – nie literalnego „ognia”, ale niszczycielskiego okresu bezprawia, który zniszczy wszystkie „żywioły” – robotnicze, kapitalistyczne itd., tworzące obecny porządek społeczny. „Świat przyszły”, w którym „sprawiedliwość mieszka”, nigdy nie przeminie, lecz będzie trwał na wieki [Hebr. 2:5; 2 Piotra 3:13]. Świat, który teraz jest (Tyt. 2:12), już jest gwałtownie potrząsany, gdyż zaczyna się rozpadać w obszarze finansów, polityki, spraw społecznych i kościelnych. W świetle wypełniających się proroctw Pisma Świętego dowody są jasne i silne, że w przeciągu kolejnej dekady nowy, lepszy porządek („świat przyszły”) zostanie ustanowiony na ziemi. [852,2]