ŚWIAT – Nawrócenie na chrześcijaństwo.

Pytanie – Czy mamy jakiś powód, by spodziewać się w niedługim czasie nawrócenia świata na chrześcijaństwo?

Odpowiedź – Jest wiele powodów, dla których możemy oczekiwać światowego nawrócenia na chrześcijaństwo w ciągu niedługiego czasu, ale być może praca ta zostanie wykonana w całkowicie inny sposób, niż się zwykle przypuszcza. Pismo Święte jasno przepowiada, że świat będzie daleki od harmonii z Panem i Jego sprawiedliwymi prawami przy końcu obecnego wieku, czyli złego świata (Obj. 11:17-18; 2 Tym. 3:1; Mat. 24:37-39) oraz że aż do drugiej obecności Pana wszystkie narody nie zostaną przyprowadzane do znajomości prawdy, drogi zbawienia i nawrócone do Chrystusa, Jego zasad miłości i życzliwości. W międzyczasie ma miejsce wybór, którego wynikiem będzie powstanie szczególnej klasy najgorliwszych, oddanych naśladowców Pana, którzy po uwielbieniu i połączeniu z Panem w duchowej, czyli niebieskiej, sferze będą stanowili ciało rządzące, Królów i Kapłanów, a pod ich sprawiedliwym zarządem narody zostaną pouczone o Bogu i nauczą się sprawiedliwości (Izaj. 26:9; Izaj. 54:13). Będzie to wymagało całego tysiąca lat panowania Mesjasza, by pokonać wszelką niesprawiedliwość oraz ujarzmić wszelkie zło i błąd. „Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć” (1 Kor. 15:25-26). [852,1]