KOBIETA – Ruch na rzecz praw wyborczych kobiet a Biblia.

Pytanie – Pragnę poznać twoje zdanie na temat „praw wyborczych kobiet”. Czy kobiety powinny mieć prawa na równi z mężczyznami? Jakie jest stanowisko Biblii wobec tego historycznego tematu? Używam określenia „historycznego” celowo, ponieważ ruch na rzecz praw wyborczych kobiet rozprzestrzenia się po świecie i według mnie jest to jedna z najważniejszych faz ogólnej sytuacji w naszych niezwykłych czasach.

Odpowiedź – Jest oczywiste dla uważnego obserwatora, że mężczyźni i kobiety na całym świecie zmierzają w kierunku równości. W głównej mierze jest to wynikiem zmieniającego się stanu rzeczy w sferze przemysłowej i społecznej. Kobiety wkraczają w świat handlu, sztuki, nauki i literatury. Zostały one zmuszone do znalezienia się w świecie biznesu i przemysłu za sprawą surowych, konkurencyjnych systemów naszych czasów. Zajmują pozycje na równi z mężczyznami w każdej dziedzinie życia i logicznym wynikiem tych wydarzeń jest to, że na równi z mężczyznami wkraczają na scenę polityczną. To dobrze i z pewnością jest to w zgodzie z wersetami Słowa Bożego mówiącymi o tym, co przyniosą „czasy naprawienia” (Dzieje Ap. 3:19-21), tysiąc lat, w ciągu których ludzkość zostanie przywrócona do doskonałego stanu pokazanego w pierwszym człowieku, Adamie, zanim Ewa została ukształtowana z jego żebra. Adam posiadał cechy męskie i żeńskie, lecz kiedy Ewa została stworzona dla celów prokreacji, cechy żeńskie zostały ucieleśnione w jej osobowości. A gdy rodzaj ludzki rozrodzi się wystarczająco, by wypełnić ziemię (1 Mojż. 1:28), rozmnażanie się zaniknie, a członkowie obu płci staną się jak Adam, zanim została ukształtowana Ewa. Zob. Mat. 22:30. [851,2]