KOBIETA – Siedem kobiet uchwyci się jednego męża.

Pytanie – „W owym dniu uchwyci się siedem kobiet jednego mężczyzny” (Izaj. 4:1 NB). Jakie jest znaczeni tego wersetu?

Odpowiedź – W symbolice Pisma Świętego „kobieta” przedstawia kościół. Tak jak o Kościele Chrystusowym mówi się, że jest „oblubienicą”, „małżonką Barankową”. Fałszywe kościoły, czyli antychrześcijańskie organizacje religijne, są przedstawione we wszetecznicach (Obj. 17:5). Natomiast liczba siedem w biblijnych wyrażeniach zawsze przedstawia zupełność, czyli kompletność. Stąd przed naszymi oczyma mamy obraz czasu, gdy pełna liczba, czyli wszystkie kościoły (w tym przypadku fałszywe kościoły), będą próbowały zostać nazwane imieniem „męża jednego” – Chrystusa – po to, aby ich hańba była zdjęta. Tym kościołom, które w rzeczywistości są ziemskimi organizacjami, pełnymi światowego ducha, wspieranymi poprzez światowe osoby, coraz częściej stawiane są zarzuty o ich światowość, a one, zauważając to, zawzięcie twierdzą, że są „chrześcijańskimi kościołami”. „Siedem kobiet” trzyma się „męża jednego”, ale On ich nie uznaje, jako że ma tylko jedną Oblubienicę, prawdziwy Kościół. [851,1]