WOLA – Wskazówki, jak zauważać wolę Bożą.

Pytanie – Jestem pewny, że wszyscy chrześcijanie pragną czynić wolę Bożą, ale jak możemy ustalić, co jest Jego wolą w naszych sprawach?

Odpowiedź – Jeżeli nie staliśmy się całkowicie Bożym ludem przez poświęcenie, to Jego przesłanie dla nas brzmi: „Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze” (1 Tes. 4:3). Jeżeli jesteśmy Jego ludem, to mamy przeszukiwać Jego Słowo, które zostało napisane dla naszej korzyści. W nim mówi On: „Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie polegaj. We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować będzie ścieżki twoje” (Przyp. 3:5-6). Gdy nie wiemy, co jest Jego wolą, powinniśmy udać się do Niego w modlitwie, pozostając zadowolonymi z tego, co On może dozwolić, badać Jego Słowo i starać się, by ono nas prowadziło. On nam powiedział: „Tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są” (Rzym. 8:28). Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, wkrótce nauczymy się doceniać fakt, że wszystkie drogocenne obietnice w Biblii są wskazówkami i korzyścią dla chrześcijan. Ćwicząc w nich wiarę, powinniśmy używać naszego najlepszego osądu, by podążać za wolą Pana we wszystkich sprawach, pozbywając się zatroskanych myśli odnośnie przyszłości i wypatrując Jego opatrznościowego kierownictwa. [850,2]