POGODA – Czy Bóg ją kontroluje?

Pytanie – Czy Bóg każdego dnia wydaje rozporządzenia dotyczące pogody?

Odpowiedź – Nie, ani też każdego dnia nie układa gwiazd w ich biegu ani trzęsień ziemi, głodów czy epidemii. W obecnym czasie, z powodu grzechu, cały bieg natury jest zaburzony, jeśli chodzi o ziemię. Nasza pogoda nie jest w ogóle idealna, lecz Bóg wie o tym i dozwala na to w ramach kary śmierci dla całego rodzaju Adamowego. Obecne warunki nie są takie, jakie Bóg dałby Adamowi i jego potomstwu, gdyby grzech nie pojawił się na świecie. Ekstremalne upały, zimno, powodzie, susze, śmiercionośne tornada i cyklony są udziałem świata przestępców pod karą śmierci, stanowią one część przekleństwa. Dotyczy to również chrześcijan, chociaż od nich wymaga się, by chodzili według wiary, dzieląc doświadczenia ze światem. Zaś przez swą wiarę i ducha świętego mają uznawać, że są „nienaganionymi i szczerymi dziećmi Bożymi” (Filip. 2:15 NB), ucząc się z wszelkich życiowych doświadczeń, które uczynią ich odpowiednimi do przyszłej chwalebnej pracy z Chrystusem w Jego tysiącletnim Królestwie. Boża obietnica mówi, że wówczas nie będzie więcej przekleństwa – nie będzie umierania, nie będzie płaczu. Zamiast tego nadejdzie czas przywrócenia człowieka i jego ziemskiego domu do doskonałego splendoru warunków, jakie istniały w Edenie (Dzieje Ap. 3:19-21). W ten sposób Bóg sprawi, że ziemia, podnóżek stóp Jego, „będzie napełniona chwałą” [Psalm 72:19], a utracony raj stanie się rajem odzyskanym. [850,1]