GŁOSOWANIE – Świeckie wybory.

Pytanie – Pan Jezus uczył chrześcijan modlić się słowami: „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi” [Mat. 6:10]. Czy to oznacza, że wszyscy chrześcijanie powinni połączyć się i głosować za wyborem [na urzędy państwowe] tylko chrześcijan, aby wola Boża była wypełniana na ziemi?

Odpowiedź – Prawdziwi naśladowcy stóp Pana Jezusa są uczestnikami „powołania niebieskiego” (Hebr. 3:1), „powołania onego Bożego” (Filip. 3:14). Ubiegają się oni o urząd współdziedziców z Jezusem Chrystusem w Jego Królestwie. Jednym z tych kandydatów był apostoł Paweł. Zdał sobie sprawę, że człowiek nie może dobrze ubiegać się o dwa stanowiska w tym samym czasie. Powiedział: „Nie przypodobywajcie się temu światu ” (Rzym. 12:2). Oznacza to, że mamy nie wikłać się w sprawy tego świata. I jeszcze raz oświadcza: „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (Filip. 3:13-14 NB). Harmonizują z tym słowa Jezusa: „Nie jesteście z świata” [Jan 15:19], a także: „Królestwo moje nie jest z tego świata” [Jan 18:36], odnoszące się do obecnego złego porządku rzeczy. Dochodzimy zatem do wniosku, że głównym obowiązkiem chrześcijanina jest unikanie wiązania się ze światowymi systemami oraz poświęcenie się przygotowaniu do Królestwa naszego Pana, gdy przyjdzie. Wszyscy dobrzy obywatele powinni pragnąć sprawiedliwego człowieka na urzędzie, ale niedoskonali ludzie nie są w stanie ustanowić sprawiedliwego rządu, dlatego też nadzieja chrześcijan opiera się na biblijnej nauce, że Jezus Chrystus, Wielki Mesjasz, we właściwym Bożym czasie ustanowi swoje Królestwo oraz zaprowadzi sprawiedliwość na ziemi. [849,2]