UCISK – Ostatnie dni.

Pytanie – Czy możesz wyjaśnić wersety Jak. 5:1-6?

Odpowiedź – Jest to proroctwo odnoszące się do „ostatnich dni” (Jak. 5:3) i jest ono przeciwne do oczekiwań wielu chrześcijan, którzy spodziewają się nawrócenia świata na chrześcijaństwo przed drugim przyjściem Pana. Jest to wyraźne stwierdzenie apostoła opisującego warunki, jakie będą istniały w czasach ostatecznych. Nawet gdyby żył w tych czasach, nie mógłby opisać stanu rzeczy na świecie dokładniej czy treściwiej. Czyż nie jest prawdą, że skarby zostały zgromadzone? Mówi się, że jeden człowiek kontroluje pośrednio lub bezpośrednio ponad 16 mld dolarów, inny rozdał 200 mln dolarów, a nawet tego nie odczuł. Czyż „bogacze” nie pławią się w rozkoszach i nie prowadzą „rozpustnego” (ekstrawagancko luksusowego) stylu życia (Jak. 5:5)? Drogie pałace, jachty, automobile, klejnoty, bale, bankiety i różne inne formy rozrywek rozjątrzają biednych i bezrobotnych do takiego stopnia, że zaczęli wołać, a ich „wołania” (Jak. 5:4) rozbrzmiewają potężnym echem i znajdują odgłos we wszelakich środkach publicznego przekazu. Czyż wszyscy inteligentni ludzie nie wiedzą, że wielkie nagromadzenie majątku zostało osiągnięte poprzez „zatrzymanie” zapłaty (Jak. 5:4)? To klasa rolników, robotnicy, „którzy żęli krainy wasze”, stanowi prawdziwych producentów bogactw tego świata i to oni zostali najbardziej okradzeni przez polityczne i finansowe oszustwa wszystkich czasów. Biada biednym bogaczom (Jak. 5:1) w nadchodzącym wielkim ucisku, „jaki nie był od początku świata” (Mat. 24:21), ponieważ będzie to czas wyjątkowego smutku, umysłowej udręki, gdy całe nagromadzone bogactwo stanie się bezwartościowe (Jak. 5:2-3). [848,1]