TRÓJCA – Znaczenie metafizyczne czy etyczne?

Pytanie – Czy jedność pomiędzy Jezusem Chrystusem a Panem Bogiem, Ojcem Niebieskim, ma znaczenie etyczne czy metafizyczne?

Odpowiedź – We wczesnej historii Kościoła, gdy apostołowie już posnęli, powstało wiele gorzkich kontrowersji w tej kwestii. Jednak teraz, podczas schyłku tych dni, kiedy wzrosło poznanie w różnych dziedzinach, a szczególnie wiedza i zrozumienie Pisma Świętego, rozwiązanie tego problemu jest oczywiste. Nie ma ani jednego fragmentu Pisma Świętego potwierdzającego, że Pan Jezus i Ojciec to ta sama istota w sensie metafizycznym. Zwykle polega się na dwóch tekstach, by poprzeć pogląd metafizyczny, ale jeden został błędnie przetłumaczony, a drugi jest podrobiony i nie występuje w żadnym starożytnym greckim manuskrypcie. Pierwszy z nich, Jan 1:1, powinien brzmieć: „Na początku było Słowo, a ono Słowo było u [ho theos] Boga, a [theos] Bogiem było ono Słowo. To było na początku u [ho theos] Boga”. Logos był bogiem (mocarzem) i był u Boga (Wszechmogącego). Podrobiony fragment znajduje się w 1 Jana 5:7 i brzmi: „Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. Aby pokazać jedność Ojca i Syna w etycznym znaczeniu, wystarczy jedynie zacytować fragment słów z modlitwy Pana Jezusa: „Jać za nimi proszę, a nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał; bo twoi są (...). Nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mię; Aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w nas jedno byli (...), aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy; Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno” (Jan 17:9,20-23). [847,1]