ZŁODZIEJE I ZBÓJCY – Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło.

Pytanie – Do kogo odnosi się określenie „złodzieje i zbójcy” z wersetu Jan 10:8: „Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy; ale ich nie słuchały owce”?

Odpowiedź – Pan Jezus opowiedział tę przypowieść, by zilustrować pewne zarządzenia i warunki. Każda owczarnia musi koniecznie mieć drzwi lub bramę do użytku pasterza i owiec. W zapisie Jan 10:1 jest stwierdzone, że każda osoba usiłująca wejść do owczarni w jakikolwiek inny sposób aniżeli przez drzwi, byłaby złodziejem lub zbójcą. Nasz Pan Jezus, jako „pasterz”, poprzez wypełnienie warunków Przymierza Zakonu wszedł przez „drzwi” i zabezpieczył wszystkie błogosławieństwa i przywileje, które zostały obiecane w Zakonie. Z drugiej strony, uczeni w Piśmie i faryzeusze – „złodzieje i zbójcy” – „w inny sposób się tam dostają”, przez obłudne przestrzeganie litery Zakonu, a nie przez obrzezkę serca i wypełnianie jego ducha. Jezus jako „dobry Pasterz” położył swe życie za „owce”. Uczeni w Piśmie i faryzeusza zaniedbali sprawy ludu i zajęli się poszukiwaniem własnego zysku – bogactw i sławy – jednocześnie pobożnie udając przywódców religijnych. [845,1]