ZŁOCZYŃCA NA KRZYŻU – Jaka jest różnica pomiędzy rajem a niebem?

Pytanie – W jaki sposób skruszony złoczyńca na krzyżu mógł iść do raju TAMTEGO DNIA, skoro Jezus nie wstąpił do niebios przed upływem czterdziestu dni od swego zmartwychwstania trzeciego dnia?

Odpowiedź – Słowo „raj” określa „zachwycający ogród, park lub przyjemną ziemię”. Ogród Eden był pierwotnie rajem, gdzie człowiek mieszkał, zanim sprzeniewierzył się Boskiemu rozkazowi. Stracił raj z powodu nieposłuszeństwa (1 Mojż. 3:22-24). Gdy rodzaj ludzki okaże posłuszeństwo Panu, powróci do harmonii ze Stwórcą, zostanie przywrócony do warunków Edenu i powie: „Ziemia ta spustoszała stała się jako ogród Eden” (Ezech. 36:35; zob. Dzieje Ap. 3:19-21). „Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża. Ślicznie zakwitnie i radując się, weselić się będzie z wykrzykaniem” – z powodu szczęścia ludzkości [Izaj. 35:1-2]. Takie warunki nastaną, gdy nasz Pan przyjdzie do swego Królestwa. Złoczyńca prosił, by Pan pamiętał o nim, „gdy przyjdzie do królestwa swego” [Łuk. 23:42]. Nasz Pan przyjdzie do swego królestwa w czasie swego wtórego przyjścia. Pan nie poszedł do raju tamtego dnia, ale jak informuje nas Pismo Święte, poszedł do grobu, skąd powstał trzeciego dnia. Poprawna interpunkcja wyjaśnia ten fragment – umieszczenie przecinka po słowie „dziś” rozjaśnia całą sprawę. „Zaprawdę powiadam tobie dziś [teraz], ze mną będziesz w raju” [Łuk. 23:43] – w czasie mojego wtórego przyjścia, gdy Królestwo Niebios zostanie ustanowione na ziemi. Interpunkcja jest współczesnym wynalazkiem, datowanym na rok 1515. W tym tekście przecinek został umieszczony przez tłumaczy króla Jakuba i jest oczywiste, że popełnili pomyłkę, umieszczając przecinek przed słowem „dziś” zamiast po. [844,2]

Racz mnie przyjąć, Zbawco mój.

Panie, łaskę swoją daj,

weź mnie tam, gdzie wieczny raj. (PBT 26)