NAUCZANIE – Przetrwanie najlepszych.

Pytanie – Czy doktryna o „przetrwaniu najlepiej przystosowanych” jest prawdziwa i w harmonii z naukami Pisma Świętego?

Odpowiedź – Połączone świadectwo różnych dowodów w naturze, oprócz natchnionych objawień Pisma Świętego, jest przeciwne teorii przetrwania najlepszych. W sferze wegetacji jest powszechnie uznawane, że najpiękniejsze kwiaty, owoce i warzywa mogą być produkowane wyłącznie dzięki najwyższej trosce włożonej w przygotowanie i uprawę. Te piękne odmiany pozostawione same sobie szybko tracą na jakości lub też zostają całkowicie pokonane przez chwasty, ciernie i dzikie rośliny. Czy taka sama zasada nie istnieje w królestwie zwierząt? Jeśli rasowe konie, psy lub bydło pozostawiono by bez troskliwej ręki człowieka, szybko zdegenerowałyby się do niższych ras albo całkowicie zostałyby zniszczone przez gorszy gatunek zwierząt. Ta sama zasada panuje wśród rodzaju ludzkiego, jak to ukazuje cała historia i jak zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym. Po pierwsze, imperium babilońskie, będąc w zenicie swej sławy, upadło wciągu jednej nocy, poddawszy się pośledniejszemu królestwu Medów i Persów. Ci z kolei ulegli Grekom. Następnie Grecja wraz z całą swoją uczonością uległa plemionom łacińskim. A kto nie zna historii Rzymu, który powstał na ruinach Grecji? Na rozrzuconych szczątkach Cesarstwa Rzymskiego współczesne narody Europy i Ameryki, kolejne potężne cywilizacje, wspięły się na wysoki szczyt, ale są skazane na zniszczenie (zob. Dan. 2:31-45). Obecny zły świat, wraz z jego regułą „przetrwania najgorszych”, ma przeminąć, a na jego ruinach ma być ustanowiony nowy porządek rzeczy, zwany światem, w którym „sprawiedliwość mieszka”, w którym dojdzie do skutku „przetrwanie najlepszych” (2 Piotra 3:13). [843,3]