NAUCZANIE – Czy Bóg uczy bezpośrednio?

Pytanie – Pismo Święte oznajmia: „Będą wszyscy wyuczeni od Boga” (Jan 6:45). Czy Bóg uczy każde ze swych dzieci bezpośrednio przez swoje Słowo?

Odpowiedź – Bóg używa różnych środków, by przekazywać swoje nauki. Dlatego też Pan Jezus jest nazywany Ojcowskim „Słowem” – Poselstwem, Logosem (Jan 1:1; Obj. 19:13). Apostoł Paweł mówi o Nim: „Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków; w te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego” (Hebr. 1:1-2). Ta wiadomość została powtórzona przez apostołów. Czytamy, że nasz Pan „wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźniów i dał dary ludziom”, a te dary są wciąż z nami. Jest wyjaśnione, że tymi darami są apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorowie i nauczyciele, „ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego” (Efezj. 4:8,11-13). Zatem widzimy, że nauki Boże mogą przychodzić przez Jego uczniów, nauczycieli, ewangelistów itd., ale wszystkie muszą pochodzić od Ojca przez Syna. [843,2]