TALENTY – Przypowieść.

Pytanie – Wyjaśnij, proszę, zapis Mat. 25:29 (NB): „A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma”.

Odpowiedź – Ten werset pojawia się w przypowieści o talentach, a jeżeli położymy nacisk na to, co jest po „nie ma”, myśl stanie się jasna. Podczas Wieku Ewangelii, czyli okresu pomiędzy odejściem a powrotem Jezusa Chrystusa, Jego sługom powierzono Ewangelię Królestwa. Wszyscy wyznający chrześcijaństwo mają obowiązek i odpowiedzialność, by zwiastować „radość wielką” według swego poznania i nadarzających się okazji. Ci, którzy rozwijają swe talenty, powiększają je dzięki wierności światłu oraz przywilejom im nadanym, otrzymają pochwałę od Mistrza: „Dobrze, sługo wierny”. Wszyscy, którzy zaniedbują się w używaniu swych talentów dla błogosławieństwa innych, nie otrzymają aprobaty od Pana. Przeciwnie, tacy stracą nie tylko światło, którym niegdyś się cieszyli, ale też nagrodę za wierność. Zwróćmy uwagę na napomnienie naszego Pana: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” [Obj. 2:10]. [843,1]