SYMBOLICZNE OBRAZY – Biada brzemiennym i karmiącym.

Pytanie – Czy mógłbyś wyjaśnić pozornie szorstkie stwierdzenie Biblii, słowa Zbawiciela podane w Mat. 24:19: „A biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni”?

Odpowiedź – Powyższe wyrażenie jest częścią wielkiego proroctwa naszego Pana, odnoszącego się do wydarzeń i warunków, jakie rozwiną się w ostatnich dniach dyspensacji chrześcijańskiej. Tak jak wszystkie prorocze wyrażenia, również to jest wielce symboliczne. Wskazówka do zrozumienia tego proroctwa znajduje się w innym miejscu Pisma Świętego. Kobieta symbolizuje kościół. W tym sensie prawdziwy Kościół Chrystusowy jest określony mianem „czystej panny”, jak i w obrazie „oblubienicy, małżonki Barankowej” (2 Kor. 11:2; Obj. 21:9). Fałszywe kościoły są przedstawione jako zepsute i wszeteczne kobiety (Obj. 17:1-5); porównajcie te pięć wersetów z Obj. 21:9-11. „Kościół matka” jest przedstawiona jako lubieżna kobieta, jak również jako wielkie mistyczne miasto Babilon. Jej córki, systemy kościelne, stanowią potomstwo macierzystego systemu i zostały przedstawione jako dzieci zarówno w zarodku, jak i noworodki. Potrzebują mleka Słowa, jak mówi apostoł (Hebr. 5:12-14), gdyż nie są one wystarczająco rozwinięte w wiedzy i łasce, by przyswajać „twarde” i ważne doktryny. Dla fałszywych systemów religijnych będzie to szczególny okres żałości, dla „brzemiennych”, jak również dla rozdających mleko – innymi słowy „karmiących”. [842,2]