SYMBOLICZNE OBRAZY – Morza już więcej nie było.

Pytanie – Czy werset Pisma Świętego o morzu, którego już więcej nie było (Obj. 21:1), mamy rozumieć dosłownie?

Odpowiedź – W Piśmie Świętym słowo „morze” jest używane nie tylko jako nazwa akwenu, ale także symbolicznie, jako przedstawiające bezprawną, niespokojną, niezadowoloną ludzkość. W swoim wielkim proroctwie (Łuk. 21:5-36) nasz Pan mówi nam, że w czasie ucisku, którym rozpocznie się Wiek Tysiąclecia, morze i fale będą huczeć. Natomiast w Psalmie 46:2-4 są zobrazowane symboliczne góry, czyli królestwa ziemi, które zostaną zalane symbolicznym morzem w anarchistycznym sztormie. Gdy Królestwo Mesjasza wywiedzie porządek z obecnego zamieszania, gdy oprze interesy świata na właściwej podstawie sprawiedliwości, nie będzie więcej „morza” w tym sensie, że nie będzie więcej niespokojnego, niezadowolonego żywiołu pomiędzy masami ludzkości.

Chociaż wiele proroctw miało zarówno literalne, jak i symboliczne wypełnienie, nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, by powiedzieć, czy to powyższe będzie miało także literalne wypełnienie. Jesteśmy jednak pewni, że będzie miało symboliczne wypełnienie, jak już podaliśmy. Nawet jeśli literalne morze będzie istniało, nie znamy żadnej przyczyny, dla której kontynenty ziemi nie mogłyby być połączone przez wzniesienie dna mórz. Jednak lepiej jest nie wdawać się w spekulacje na ten temat, o którym absolutnie nic nie wiemy. [842,1]