SYMBOLICZNE OBRAZY – „Niebiosa”, „cysterny dziurawe”, „woda”.

Pytanie – Wyjaśnij, proszę, zapis Jer. 2:12-13. Czym są „niebiosa”, o których jest tu mowa, i „cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą”?

Odpowiedź – Prorok wyraźnie używa tutaj wysoce symbolicznego języka, by przekazać swoje myśli. Znaczna ilość proroctw biblijnych jest wyrażona za pomocą figuralnych wyrażeń oraz w przypowieściach i niejasnych sformułowaniach, ponieważ Pan nie zamierzał, by były zrozumiane przed czasem ich wypełnienia. „Niebiosa” symbolizują władze kościelne, a „źródła wód” symbolizują Prawdę, Słowo Pańskie. Zatem, jak przepowiedział prorok, przyjdzie czas, gdy „lud” wyznający Pana, chrześcijanie, porzucą Go i Jego słowo, by „wykuć”, czyli stworzyć, dla siebie „cysterny”, czyli zbiorniki trzymające mętne wody ludzkich tradycji. Wyznania i religijne systemy są w chylącym się ku upadkowi, niszczejącym stanie, całkowicie niezdatne do zatrzymania wody Prawdy. Stare, zużyte systemy przeszłości rozpadają się i są całkowicie bezużyteczne, jeżeli chodzi o przechowanie wód Prawdy. [841,1]