DUCHY W WIĘZIENIU – Kim są?

Pytanie – Kim są duchy w więzieniu (1 Piotra 3:19)?

Odpowiedź – „Duchy”, czyli istoty duchowe, to istoty, które opisuje apostoł w następnym wersecie, stwierdzając, że były nieposłuszne w okresie przedpotopowym, za czasów Noego. Udając się do najwcześniejszych zapisów Pisma Świętego, w 1 Mojż. 6:1-4 czytamy, dlaczego i w jaki sposób te duchowe istoty okazały się nieposłuszne i dlaczego zostały wtrącone do więzienia. Zwróćmy uwagę na kontrast w wyrażeniu: „widząc synowie Boży [aniołowie – Ijoba 2:1] córki ludzkie” [1 Mojż. 6:2]. Ci duchowi synowie Boży opuścili własne mieszkanie, duchowe sfery, materializowali się jako ludzie i brali sobie za żony córki ludzkie. W ten sposób rodzili się „mocarze”, „mężowie sławni”, „olbrzymi na ziemi”. Było to wbrew Pańskim zamysłom i z tego powodu możemy przeczytać, że aniołowie ci zostali pozbawieni swej wolności przez pewne ograniczenia: „Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu [swego duchowego stanu], lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy [ciemności nocy, ponieważ mogą działać tylko pod osłoną nocy, czyli w ciemności] na wielki dzień sądu” – Judy 1:6 (NB). Apostoł Piotr również nawiązuje do nich, gdy mówi: „Albowiem (...) Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła [obniżając ich rangę, degradując ich], podał łańcuchom ciemności ” (2 Piotra 2:4). Cała historia, zarówno kościelna, jak i świecka jest przepełniona przykładami nawiedzania przez owe demony, czyli upadłe anioły. Były to te „duchy”, którym nasz Pan przez śmierć i zmartwychwstanie wygłosił potężne kazanie w formie prezentacji. [840,2]