DUCHY – Czarownicy i wywoływacze duchów.

Pytanie – Proszę o wyjaśnienie zapisu Izaj. 8:19-22 (NB), gdzie prorok mówi o wywoływaczach duchów i czarownikach działających w ciemności.

Odpowiedź – Wywoływane „duchy” to demony pojawiające się w atmosferze ziemi, które są bardzo zajęte podawaniem się za umarłych, przedstawianiem się, że są duchami zmarłych, bałamucąc i zwodząc w ten sposób wielu, którzy nie baczą na wskazówki Pisma Świętego, że umarli są martwi i nie będą ożywieni ani świadomi aż do czasu wzbudzenia w zmartwychwstaniu. „Wywoływacze duchów” to media działające jako ich pośrednicy, mruczą i działają tajemniczo w ciemności zamiast w miejscu, które jest otwarte i widoczne dla wszystkich. Moce sprawiedliwości nie muszą działać w ciemności, w ukryty sposób, ponieważ nie mają nic do ukrycia. „Zgłodniali” to ci, którzy nie pilnują „zakonu i objawienia”, czyli Słowa Bożego i skupiają swoją uwagę na doktrynach demonów. Są oni niezadowoleni i cierpią z powodu wyrzutów sumienia i żalu, ponieważ nic nie jest w stanie zaspokoić ich dążeń w kierunku, w którym poszukują oświecenia. Jest to godny ubolewania stan ciemności i udręk umysłu, ponieważ zaniedbali jedyne źródło prawdziwego pocieszenia – Pismo Święte. [840,1]