SPIRYTUALIZM – Kim jest czarownica?

Pytanie – „Czarownicy żyć nie dopuścisz” – 2 Mojż. 22:18. Czy na podstawie tego wersetu możemy uważać, iż pisarze biblijni wierzyli w istnienie czarownic? Kim jest czarownica?

Odpowiedź – Obecnie jest na świecie wiele tysięcy i milionów ludzi, którzy mocno wierzą w to, co znane jest jako „spirytualizm”. Między tymi, którzy tak wierzą, są niektóre z najznamienitszych umysłów naszych czasów – lekarze, prawnicy, sędziowie, profesorowie itd., grupa ludzi, która nie uległaby zwiedzeniu przez zwykłe sztuczki magiczne czy halucynacje. Wiedzą, że jest możliwe komunikowanie się z istotami ze sfery duchowej dzięki pomocy mediów, jasnowidzów oraz współczesnych czarodziejów i czarownic. Niewielu przyznaje, że te duchowe istoty, które w ten sposób komunikują się z członkami rasy ludzkiej, są demonami, czyli upadłymi aniołami – złymi duchami – których jedynym celem jest zwiedzenie członków rasy ludzkiej przez podawanie się za umarłych oraz udawanie, że są duchami nieboszczyków. Święci pisarze z pewnością uznawali istnienie demonów oraz wiedźm (spirytystycznych mediów) swoich czasów. [839,2]