SPIRYTUALIZM – Media komunikujące się ze zmarłymi.

Pytanie – Czy spirytualistyczne media naprawdę komunikują się z duchami umarłych?

Odpowiedź – Spirytualizm jest bardzo szybko rosnącym ruchem, liczącym kilka milionów osób, a pośród nich znajdują się niektóre z najwybitniejszych umysłów naszych czasów. Nie ma żadnych wątpliwości co do wielu faktów klarownie udokumentowanych w rytuałach i obrzędach spirytualizmu. Wiele powstałych zjawisk z pomocą spirytystycznych mediów zostało ogłoszonych ponad wszelką wątpliwość zjawiskami nadprzyrodzonymi. Biblia mówi nam dokładnie, czemu te zjawiska można przypisać. Jasno wytłumaczyć to można odpadnięciem niektórych aniołów od Bożej łaski z powodu braku posłuszeństwa. Są ograniczeni w „łańcuchach ciemności” (ciemności nocy – manifestacje mogą mieć miejsce tylko w ciemności) aż do czasu sądu. Te demony, czyli upadli aniołowie, podają się za zmarłych i twierdzą, że pragną skontaktować się ze swoimi przyjaciółmi za pomocą medium. Komunikowanie się z tymi demonami przez kogokolwiek z Pańskiego ludu wyraźnie nie podoba się Panu (Izaj. 8:19-20). Dyrektor jednego z największych szpitali psychiatrycznych stwierdził ostatnio, że ponad połowa pacjentów jest opętana przez złe duchy. [839,1]