DUCHOWA ISTOTA – Wyjaśnienie.

Pytanie – Czym jest duchowa istota?

Odpowiedź – Według Pisma Świętego jest to stworzenie, czyli osobowość, zamieszkująca duchowy poziom istnienia, wyższy poziom niż ten, na którym znajdują się ludzkie czy ziemskie stworzenia. Tak jak boska natura, natura Boga, jest najwyższa w sferze duchowej, tak człowiek jest najwyższą istotą spośród bytów ziemskich. Aniołowie są istotami duchowymi (Psalm 104:4) i czytamy, że człowiek został uczyniony „mało mniejszym od aniołów” (Psalm 8:6). Zmiana natury jest obiecana wszystkim tym, którzy będą należeć do Kościoła Chrystusowego, którzy swoje „powołanie i wybranie (...) mocne czynili” [2 Piotra 1:10] oraz którzy zostaną ostatecznie połączeni ze swoim Panem i Zbawicielem w chwale Królestwa jako „współdziedzice”. Ta „przemiana” natury jest cudownie opisana przez apostoła w 1 Kor. 15:42-52. Ci, którzy doświadczą tej przemiany natury, będą „narodzeni z ducha”, co nastąpi przy zmartwychwstaniu. Staną się wtedy potężni, niewidoczni dla śmiertelnego oka, tak jak niewidzialni są aniołowie wszędzie dookoła czy jak byli posłańcy Boga w wiekach przeszłych. Jezus opisał to jako „wiatr”, by zobrazować stan tych, którzy zostaną zrodzeni z ducha o poranku zmartwychwstania (Jan 3:6-8). [838,2]