DUCH I OBLUBIENICA – Znaczenie Obj. 22:17.

Pytanie – Jakie jest znaczenie słów: „Duch i oblubienica mówią: Przyjdź” (Obj. 22:17)?

Odpowiedź – Duch wyraźnie odnosi się do Jezusa Chrystusa, Oblubieńca. Jego Oblubienica to uwielbiony Kościół (zob. Obj. 21:9; Obj. 19:7-9). Małżeństwo, czyli połączenie, do którego odnosi się ten drugi werset, ma miejsce w czasie wtórego przyjścia Chrystusa (Jan 14:3). Później nastąpi panowanie Chrystusa (Oblubieńca i Oblubienicy), a wtedy wiadomość obiegnie cały świat, zapraszając wszystkich, by przyszli i byli posłuszni Chrystusowi oraz otrzymali życie wieczne. Posłuszni będą żyć. Posłuszni dostąpią przywileju powtórzenia tego zaproszenia innym, że „kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo”. Kościół Chrystusowy w swym obecnym stanie rozwoju jest nazywany przez apostoła „czystą panną jednemu mężowi” (2 Kor. 11:2). Nie będzie Oblubienicą Chrystusową aż do czasu obecności Oblubieńca, gdy nastąpi wesele Barankowe oraz uczta weselna (Obj. 19:9). Wyraźnie od samego początku rzuca się w oczy, że zwrot „kto chce” nie odnosi się do wszystkich w obecnym czasie oraz nie stanie się prawdą aż do momentu zawarcia małżeństwa. [838,1]