DUCH – „Wróci się do Boga, który go dał”.

Pytanie – Czy uważasz, że duch złoczyńcy, który umarł na krzyżu, gdy Pan Jezus był ukrzyżowany, pozostanie w grobie wraz z jego ciałem? Jeśli tak, to czy duchy naszych drogich przyjaciół, którzy zwrócili się do Chrystusa w tym życiu, pozostaną wraz z ich ciałami aż do powrotu Pana?

Odpowiedź – Natchnieni pisarze Biblii mówią nam, co stało się z duchem złoczyńcy, który zmarł na krzyżu. Informują nas także, co dzieje się z duchem tych, którzy byli oddanymi naśladowcami Chrystusa, wiernymi aż do śmierci. Nie wystarczy powiedzieć, co stało się z ich duchem. Zbyt wielu tak zwanych przywódców myśli religijnej teoretyzowało i spekulowało odnośnie tego, co stało się z duchem umarłych oraz przedstawiało wyniki swoich próżnych wyobrażeń. By nie dokładać do tej okropnej dezorientacji przez przedstawianie naszych własnych pomysłów, posłuchajmy, co mówi Pismo Święte, uznając, że Pan Bóg jest zdolny poprowadzić nas do poznania Prawdy. Czytamy: „Wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał” (Kazn. 12:7). Ten werset przypomina nam pierwotną karę śmierci ogłoszoną Adamowi za nieposłuszeństwo. Został on stworzony z prochu i dlatego, gdy stracił życie, powrócił do prochu. Adam umarł. Dech żywota (duch), ożywcza życiowa moc została zabrana z ciała i powróciła do Boga, który jest źródłem całego życia. Żywa dusza, inteligentna istota umarła. Biblia powiada: „Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezech. 18:4). Z tych wersetów jest oczywiste, że duch złoczyńcy, jak i duchy wszystkich innych, którzy umierają, powraca do Boga. Ta ożywiająca moc (duch), zwana życiem, ma być w zmartwychwstaniu udzielona wszystkim wiernym i posłusznym. [837,2]