DUSZA – Co się dzieje z duszą po śmierci?

Pytanie – Co się dzieje z duszą w momencie śmierci? Czy wraz z ciałem znajduje się w grobie, czy raczej odlatuje dokądś w bezcielesnym stanie i szybuje gdzieś w przestrzeni, czekając i tęskniąc za powrotem do swego ciała (aby przywdziać swoje odzienie, że tak się wyrażę) w momencie zmartwychwstania?

Odpowiedź – W kwestii tej panuje duże zamieszanie. Wielu źle się wyraża, mówiąc, że mają duszę, a nie, że są duszą. Jest znaczna różnica pomiędzy posiadaniem krowy a byciem krową! Z punktu widzenia Pisma Świętego wszystkie żywe istoty są duszami (1 Mojż. 1:20-30, przypis w KJV). Kiedy ojciec Adam okazał nieposłuszeństwo względem Pana, to nie jego ciało, nie proch ziemi zgrzeszył. Zgrzeszył Adam, żyjąca, inteligentna osoba, dusza. Zatem umarła dusza, jak mówi Pismo Święte: „Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezech. 18:4). W zmartwychwstaniu to dusza będzie wskrzeszona. O naszym Panu Jezusie zostało powiedziane: „Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie” [Psalm 16:10]. [836,2]