DUSZA – Znaczenie.

Pytanie – Czy powiesz mi, proszę, czym jest dusza?

Odpowiedź – Biblia podaje właściwą definicję odnośnie twego pytania. Czytamy: „Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą” – 1 Mojż. 2:7. Bóg nie dał duszy człowiekowi, ale stworzył człowieka jako duszę, istotę. Słowo „dusza” jest przetłumaczone z hebrajskiego słowa „nefesz”, które oznacza „oddychającą, czującą istotę”. A to znaczy, że Bóg ukształtował Adama z prochu ziemi; ciało nie było duszą ani nie był nią dech żywota, który Bóg tchnął w nozdrza, w wyniku czego powstała żyjąca, oddychająca, ożywiona istota, wówczas po raz pierwszy stosownie określona mianem duszy. Słowo dusza nie odnosi się wyłącznie do człowieka. Zwierzęta także są duszami. W pierwszym, drugim i dziewiątym rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej słowa „dusza żywiąca” stosują się do niższych zwierząt dziewięć razy. Człowiek jako dusza jest inny od niższych zwierząt, czyli dusz, z powodu posiadania lepszego organizmu, wyższych władz umysłowych. Znajduje się on na najwyższym poziomie w świecie zwierząt. [836,1]