DUSZA – Czy jest częścią człowieka?

Pytanie – W 1 Mojż. 2:7 czytamy, że „stał się człowiek duszą żywiącą”, a w Ijoba 14:22: „dusza jego w nim”. Czy dusza jest częścią człowieka, czy cały człowiek jest duszą żywiącą?

Odpowiedź – Od wieków jednym z najdonioślejszych i najczęściej zadawanych jest pytanie: „Czym jest dusza?”. Biblia odpowiada na to pytanie tak bezpośrednio i prosto, że studenci Pisma Świętego dziwią się obecnie, iż to pytanie mogło kiedykolwiek w przeszłości wprawiać kogoś w zakłopotanie. Życiodajny przymiot, moc pobudzająca w połączeniu z organizmem, czyli ciałem, tworzy żywe, inteligentne stworzenie. Ta istota, czy to owca, słoń, koń, człowiek, anioł czy diabeł, jest duszą. Szukając na to dowodu w Piśmie Świętym, zwróćcie baczną uwagę na następujące wersety, pierwsze dwa w przypisach bocznych Biblii Króla Jakuba (1 Mojż. 1:20,30; 1 Mojż. 2:7). Słowo dusza tutaj pochodzi z hebrajskiego „NePhesz”, co dosłownie oznacza „oddychające stworzenie”. Człowiek nie posiada duszy, ale nią jest. Cała istota jest duszą. Wyrażenie Ijoba musi być rozumiane w sensie poetyckim i oznaczać człowieka, który dogłębnie cierpi i lamentuje „z głębi duszy”, jak się niekiedy potocznie mówi. Stwierdzenia rzekomych autorytetów ukazują się niekiedy w prasie i głoszą, że „dusza” została zważona i sfotografowana. Łatwo może tego dokonać pierwszy lepszy fotograf amator, wyposażony w aparat i wagę! [835,2]