DUSZA – Czy kobieta ma duszę?

Pytanie – Czy kobieta ma duszę? Czytamy, że „stał się człowiek duszą żywiącą”, ale nic nie jest powiedziane, że kobieta ma duszę! Stąd moje pytanie.

Odpowiedź – Chociaż Pismo Święte milczy w tej kwestii, a delikatniejsza i piękniejsza płeć powinna być podziwiana, to żeby być w harmonii z Biblią i by odpowiedzieć na to pytanie z biblijnego punktu widzenia (jakkolwiek bolesnym może okazać się stwierdzenie tego faktu), konieczne jest przedstawić tę straszną prawdę, że kobieta nie ma duszy! Co bardziej bolesne, według Biblii mężczyzna także nie posiada duszy! Pewni dobrzy ludzie, mający dobre intencje, którzy czytali Biblię, ale bez rozwagi, byli dość nieostrożni w używaniu języka, gdy mówili o sprawach biblijnych. Nikt nie ma duszy, lecz każde żyjące, oddychające stworzenie jest duszą. Powyższy cytat: „Stał się człowiek duszą żywiącą” nie mówi o tym, że dano mu duszę. Dech żywota, czynnik pobudzający, udzielony ciału, jest duszą. To połączenie dwóch rzeczy: życia i ciała, dało inteligentną istotę – duszę. Zatem kobieta jest tak samo duszą jak mężczyzna. [835,1]