DUSZA – Czy śpi, gdy ciało jest umarłe?

Pytanie – Czy dusza człowieka śpi, gdy ciało jest umarłe?

Odpowiedź – Jest wiele teorii odnośnie stanu duszy po śmierci. Biblijna nauka odnośnie tego tematu jest bardzo jasna i prosta i nie powinniśmy mieć żadnego problemu, jeżeli jesteśmy gotowi zaakceptować to, co mówi Pismo Święte. Popatrzmy na przypadek pierwszego człowieka, który zgrzeszył, zobaczmy dokładnie, co zgrzeszyło i co poniosło karę za nieposłuszeństwo. Opis stworzenia człowieka wspomina trzy rzeczy – ciało, duszę i ducha. Ciało zostało stworzone z pyłu ziemi. Bóg tchnął w nozdrza „dech [ducha] żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą” [1 Mojż. 2:7]. Człowiek nie otrzymał duszy, lecz stał się duszą. Połączenie życia, czyli czynnika pobudzającego – tego, co określone jest jako „dech” – z ciałem, wytworzyło żywą, inteligentną istotę – duszę. Co zgrzeszyło? Z pewnością nie był to proch, ciało. Nieposłuszny nie był też „dech żywota” – tym, co zgrzeszyło przeciwko Panu, była dusza, dusza żyjąca, Adam. Co zatem umarło? Posłuchajmy, co mówi Pismo Święte: „Dusza, która zgrzeszy, ta umrze” – Ezech. 18:4. Zatem według najwyższego autorytetu w całym wszechświecie dusza, która zatapia się w nieświadomości w momencie śmierci, będzie obudzona w poranku zmartwychwstania. [834,2]