DUSZA – Czy może umrzeć?

Pytanie – Czy dusza może umrzeć? Czytam w Biblii takie zdania: „Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezech. 18:4), „I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie WYGŁADZONA z ludu” (Dzieje Ap. 3:23) itd., a jednak doktryna o „nieśmiertelności duszy” jest nauczana na każdym kroku i prawie każdy wierzy, że dusza nie może umrzeć, lecz jest skazana, by żyć na zawsze. Bardzo się pogubiłem odnośnie tego zagadnienia.

Odpowiedź – Kilka lat tematu pytanie to było dyskutowane przez teologów i inne osoby. W tamtym czasie, mając ogólne zrozumienie i naukę, którą uważano za prawdziwą, wielu zbadało ten przedmiot i nastąpiło ogromne zdziwienie, gdy odkryto, że doktryna o nieśmiertelności duszy ma całkowicie pogańskie pochodzenie i nie jest wykładana w Biblii. W blasku wzrastającego światła naszych dni wielu pastorów uznało ten fakt i obecnie zaangażowało się w głoszenie tego, czego naucza Pismo Święte, czyli że to dusza (żywa, inteligentna istota) umiera. Dusza „usypia”, „umiera” i pozostanie w tym stanie nieświadomości, aż zostanie wzbudzona w czasie wskrzeszenia umarłych. Nieśmiertelność jest warunkowa. Poprzez zbadanie następujących wersetów będzie można natychmiast zauważyć, że nieśmiertelność jest nagrodą, która będzie przyznana tym, którzy okażą się wiernymi i posłusznymi rozkazom Pana i udowodnią, że są godni otrzymania „korony żywota” (Rzym. 2:7; 1 Kor. 15:53-54; zob. także: 1 Tym. 6:15-16). [834,1]