SODOMA – Żona Lota zamieniona w sól.

Pytanie – W Biblii czytamy, że gdy Lot z żoną uciekali z Sodomy, jego żona obróciła się, by spojrzeć na miasto i natychmiast zamieniła się w słup soli. Czy mogło tak być literalnie?

Odpowiedź – Nie widzimy żadnego powodu, by myśleć inaczej. Uwa­żamy, że stwierdzenie odnośnie żony Lota jest literalne. Nie przychodzi nam do głowy żaden powód, dla którego opis ten nie miałby być dosłowny. Wielki Mistrz odniósł się do tego wydarzenia i nie uczynił żadnego krytycznego komentarza odnośnie tego stwierdzenia (Łuk. 17:32). Dlaczego my mielibyśmy to kwestionować? Pismo Święte ukazuje, że aniołowie Pana ostrzegli Lota, by wziął żonę oraz córki i uciekał z miasta Sodomy. Zaczęli uciekać w jednym kierunku, ale zamiast trzymać się kierunku, który obrali, żona Lota odwróciła się – pożądając najwyraźniej pozostawionych za sobą rzeczy – i zamieniła się w słup soli. Apostoł wskazuje, że te lekcje i przykłady miały być nauką dla innych. Inaczej mówiąc, były figurami i cieniami wspanialszych rzeczy. Miejsce nie pozwala nam na dyskusję o figurze i pozafigurze. [833,3]