GRZECH – Przebaczenie za grzeszne życie.

Pytanie – Jeżeli ktoś prowadzi grzeszne życie i jest przyczyną wielu grzechów innych osób, to czy jest możliwe, by takiej osobie zupełnie przebaczono i anulowano dawne grzechy, jeżeli okazałaby skruchę i prosiła Pana o ich przebaczenie?

Odpowiedź – Nie powinno być żadnych wątpliwości w naszych umysłach co do któregokolwiek z tych punktów. Pismo Święte obfituje w stwierdzenia przedstawiające Boską miłość i miłosierdzie Boga, Ojca Niebieskiego. Wielki Stwórca wszechświata poświęcił swego umiłowanego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, by odkupić świat i pojednać go z sobą. Dlatego ci, którzy przyjmą Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, wierząc, że przez łaskę Bożą skosztował On śmierci za każdego człowieka – mają wybaczone wszystkie swe przeszłe przewinienia. Apostoł Paweł przed swoim nawróceniem na chrześcijaństwo gorzko sprzeciwiał się sprawie Chrystusa i prześladował naśladowców Mistrza – wtrącając ich do więzienia i tak działając, że niektórzy byli skazywani na śmierć. Pamiętamy, że zgodził się na śmierć Szczepana, pierwszego męczennika. Jednak pomimo tego wszystkiego Pan mu darmo wybaczył. Zwróćcie uwagę na następujące wersety świadczące o zupełnym i całkowitym przebaczeniu dla wszystkich, którzy są prawdziwie skruszeni i którzy pragną zbliżyć się do Boga przez Chrystusa (Izaj. 1:18; Psalm 103:10-14; Dzieje Ap. 26:18; Efezj. 1:7; Kol. 1:14). [832,2]