GRZECH – Dawid liczący lud.

Pytanie – Dlaczego policzenie ludu było grzechem ze strony Dawida (2 Sam. 24; 1 Kron. 21)?

Odpowiedź – Chociaż w podanym przez Biblię zapisie nie jest powiedziane, że Pan nie życzył sobie, by Izraelici zostali policzeni, to jednak jesteśmy przekonani, czytając te rozdziały, a szczególnie 1 Kron. 21:1,8, że tak było i że Dawid został o tym poinformowany. W trzecim wersecie tego samego rozdziału [1 Kron. 21:3] czytamy, że główny dowódca Dawida, Joab, protestował przeciw działaniu króla, mówiąc, że będzie to „przewinieniem Izraela” [NB]. Możemy także wyciągnąć wniosek, że Dawid usiadłszy „na stolicy Pańskiej” jako Pański przedstawiciel, działał bez polecenia oraz należytego upoważnienia, organizując spis ludu, a zatem okazał zarozumiałość w tej sprawie i zasłużył na karę jako napomnienie za to, że najpierw nie dochodził, jaka jest wola Boga, prawdziwego Króla Izraela. Jest to bardzo wartościowa lekcja dla wszystkich, którzy twierdzą, że są ludem Boga, by najpierw szukali Pańskich wskazówek i kierownictwa w codziennych sprawach życia, a nie polegali na własnym zrozumieniu i ziemskich upodobaniach. Zdolności rozumowania są mniej lub bardziej zakłócone, nikt też nie ma doskonale zrównoważonego umysłu, stąd byłoby naprawdę mądrze postępować według Pańskich wskazówek. [832,1]