WĄŻ – Metoda użyta do skuszenia.

Pytanie – Kim był wąż? W jakiej był postaci? W jaki sposób skłonił pierwszych rodziców, by byli nieposłuszni Panu?

Odpowiedź – Opis zwiedzenia naszych pierwszych rodziców przez Szatana podany w 1 Księdze Mojżeszowej jest bardzo krótki. I jest to wystarczające wyjaśnienie, by pokazać, w jaki sposób grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Biblia jest jedyną księgą na całym świecie, która powraca do samego początku oraz logiczne i spójnie ukazuje pochodzenie grzechu i śmierci. Po zwięzłym przedstawieniu faktów nie drąży tego tematu poprzez dodawanie mnóstwa niepotrzebnych szczegółów. Nie zostało to zapisane, by zabawiać, oczarowywać czy zaspokajać ciekawość. W pierwszych trzech rozdziałach Biblii został opisany początek, upadek i śmierć rodzaju ludzkiego, natomiast w trzech ostatnich rozdziałach Biblii został ukazany koniec grzechu i śmierci, a następnie podniesienie i błogosławienie ludzkości. Na podstawie krótkiego opisu dramatu, który miał miejsce w ogrodzie Eden, możemy przypuszczać, że wąż był zaledwie jednym z wielu, które istniały w tamtym czasie, a Szatan jako potężna istota, opanował go i opętał oraz sprawił, że mówił w taki sposób, który zwiódł matkę Ewę. Ponieważ Biblia nie wyjawia szczegółów, niemożliwe jest, by ktoś przedstawił wszystkie okoliczności. [831,2]