WTÓRA ŚMIERĆ – Symboliczne wieczne męki.

Pytanie – Wyjaśnij, proszę, Obj. 20:10, a szczególnie drugą część wersetu, która brzmi: „I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków”.

Odpowiedź – Wszyscy badacze Biblii uznają, że wyrażenia z tego wersetu i rozdziału są wysoce symboliczne. Jeśli napisane jest, że „bestia i fałszywy prorok” mają być wrzuceni do „jeziora ognia i siarki”, to żaden rozsądny umysł nie twierdziłby, że odnosi się to do literalnej bestii i literalnego fałszywego proroka, lecz że byli oni symbolami, które przedstawiają fałszywe i bestialskie systemy. A jeżeli nie oznacza to rzeczywistej bestii, to podobnie jest z jeziorem „ognia i siarki”. To jezioro idealnie symbolizuje absolutne zniszczenie, ponieważ cokolwiek byłoby wrzucone do ognia i siarki, dwóch najbardziej niszczycielskich czynników znanych ludzkości, jest natychmiast niszczone i nie zostanie zachowane w jakimkolwiek sensie. Jak podaje werset 14 [Obj. 20:14], jest to „wtóra śmierć” – unicestwienie. W naszym zrozumieniu wspomniany tutaj „diabeł” to nie sam Szatan, ale zły system – diabelska moc. Te złe systemy, fałszywe cywilne i kościelne władze, mają być przy końcu tego wieku męczone „we dnie i w nocy”, tak długo, jak będą trwać, wraz z finansowymi, społecznymi i religijnymi trudnościami oraz bólami. „Na wieki wieków” pochodzi z greckiego słowa „aionion”, które oznacza wieczność. A „udręki” będą trwać, aż systemy szatańskie zostaną strawione. [831,1]