WTÓRA ŚMIERĆ – Znaczenie.

Pytanie – Jak rozumieć „wtórą śmierć” wspomnianą w Księdze Objawienia?

Odpowiedź – Pierwsza śmierć, śmierć, która stała się udziałem całej rodziny ludzkiej za sprawą nieposłuszeństwa ojca Adama, objęła każdego członka rodzaju ludzkiego. Lecz dzięki Bożej opatrzności, przewidzianej i jawnie wyrażonej, Chrystus umarł za grzechy całego świata i we właściwym czasie każdy potomek Adama ma powstać z grzechu i z kary śmierci za niego, która od sześciu tysięcy lat ciąży nad rodzajem ludzkim. Inaczej mówiąc, jak Adam wprowadził ludzkość pod pierwszą karę śmierci, tak Chrystus uwolni cały rodzaj ludzki z kary śmierci i zapewni każdemu człowiekowi rasy ludzkiej pełną i sprawiedliwą możliwość otrzymania doskonałości i życia wiecznego. Ktokolwiek odrzuci tę łaskę i sposobność – ktokolwiek będzie grzeszył rozmyślnie i celowo przeciwko temu światłu, ponownie wejdzie pod karę śmierci, lecz tym razem nie będzie to śmierć Adamowa, lecz wtóra śmierć. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami śmierci jest taka, że ta druga będzie nieodwołalna – nie będzie z niej odkupienia ani zmartwychwstania. [830,2]