WTÓRA ŚMIERĆ – Śmierć wrzucona w jezioro ogniste.

Pytanie – Wyjaśnij, proszę, werset: „A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć” [Obj. 20:14].

Odpowiedź – Pierwsza śmierć spotkała Adama z powodu grzechu i od tego momentu śmierć panuje na ziemi, a ludzie umierają z powodu odziedziczonego grzechu. W Piśmie Świętym śmierć jest określana jako wielki wróg. Pod rządami Chrystusa umarli powstaną z ziemi nieprzyjacielskiej, grobu, stanu śmierci (Jer. 31:15-17; Jan 5:28-29). Lecz wszyscy, którzy stają się Chrystusowi w tym życiu, otrzymują swoją próbę teraz. Ci, którzy nie mieli żadnej okazji, by przyjąć Pana, będą mieli próbę w przyszłości i jeśli będą posłuszni, zostaną nagrodzeni życiem wiecznym na ziemi. Rządy Chrystusa mają na celu przywrócenie wszystkiego, co zostało utracone w Adamie (Dzieje Ap. 3:19-22) i jak Pismo Święte oświadcza: „On musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć” (1 Kor. 15:25-26). W wersecie zacytowanym w pytaniu jest użyte słowo „piekło”, przetłumaczone z greckiego słowa „hades” oznaczającego grób. Śmierć to skutek przekleństwa, jakie spadło na Adama. Słowa użyte przez naszego Pana są symboliczne, gdyż „jezioro ognia” jest symbolem kompletnego zniszczenia, a tutaj jest nazwane „wtórą śmiercią”, dlatego też wtóra śmierć odnosi się do śmierci, z której nie będzie żadnego zmartwychwstania. [830,1]