PISMO ŚWIĘTE – Wypaczane przez nieumiejętnych i niestatecznych.

Pytanie – Proszę o wyjaśnienie słów 2 Piotra 3:16 (NB): „Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie”.

Odpowiedź – Gdy czyta się ten rozdział, jasne jest, że te „pewne rzeczy” wspomniane przez apostoła odnoszą się do trzech światów i trzech niebios, o których pisał. W 2 Kor. 12:1-4 apostoł Paweł mówi, jak niezwykłe były wizje i objawienia dane mu przez Pana, pomiędzy którymi ujrzał „trzecie niebo” oraz „raj”. Był to przebłysk „nowych niebios i nowej ziemi” wspomnianych w 13 wersecie tegoż rozdziału. Św. Pawłowi nie było wolno podawać szczegółów tego, co zostało mu objawione. Niemniej jednak te objawienia wpłynęły na jego pisma i spowodowały, że używał wyrażeń, które były trudne do zrozumienia, lecz które w świetle kolejnych wydarzeń są teraz stopniowo objawiane szczerym i gorliwym badaczom Pisma Świętego. Można zauważyć, że „nieumiejętni i niestateczni” odrywają słowa apostoła od ich prawdziwego kontekstu i znaczenia. Wersety, które odnoszą się do „nowych niebios i nowej ziemi”, zostały rozmaicie przekręcone i pozbawione prawdziwego znaczenia, a także siłą przypisane do niebios, które „teraz są” [2 Piotra 3:7] oraz „teraźniejszego wieku złego” [Gal. 1:4]. Dla przykładu: apostoł wyjaśnia, że Bóg „postanowił dzień [tysiącletni dzień – 2 Piotra 3:8], w który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości” (Dzieje Ap. 17:31). Jednak wielu błędnie stosuje to stwierdzenie i głosi, że świat jest obecnie na próbie (będąc sądzonym). [829,2]