PISMO ŚWIĘTE – Dlaczego jest zamęt w jego naukach?

Pytanie – Dlaczego w dzisiejszym świecie jest tyle zamieszania odnośnie prawdziwych nauk Pisma Świętego?

Odpowiedź – Badanie Pisma Świętego, podobnie jak wszystkie inne metody dociekania, musi być prowadzone systematycznie, gdyż inaczej powstaje zamieszanie. Apostoł Paweł radzi nam w tym względzie: „Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu [nie ludziom] robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy” [2 Tym. 2:15]. Wielu zbłądziło w przestrzeganiu tej zasady. Na przykład, przy czytaniu Obj. 19:20 wielu utrzymuje, że jezioro ognia i siarki jest literalnym jeziorem pełnym siarki i ognia. Zwykły nowicjusz powinien zauważyć, że fragment ten jest wysoce symboliczny, szczególnie w świetle faktu, że jest powiedziane, iż bestia oraz fałszywy prorok mają być wrzuceni do tego jeziora. Żadna myśląca osoba nie wyciągnęłaby wniosku, że jest tu mowa o rzeczywistej bestii i proroku. Wielu badaczy Biblii całkowicie przeoczyło znaczenie „dobrego rozbierania słowa prawdy”. Apostoł pokazuje, że Boski porządek, który dotąd został objawiony, podzielony jest na trzy wielkie dyspensacje, czyli wieki, które Biblia nazywa „światami” (zob. 2 Piotra 3). Główna część proroctw odnosi się do świata, czyli wieku, który ma nastać, a gdy staramy się je zastosować do obecnych złych warunków, powstaje zamieszanie. Na przykład, jeżeli zastosujemy proroctwo Izaj. 35:8-10 do przeszłości lub teraźniejszości, to staje się ono bezsensowne, podczas gdy znajduje się w doskonałej harmonii z chwalebnym panowaniem Mesjasza, które, jak wiemy, należy do przyszłości. W zgodzie z tym widzimy, że nasz Pan (Mat. 7:13-14) mówi o obecnym świecie jako o szerokiej drodze, „która prowadzi na zatracenie” i o drodze do życia przez Chrystusa jako o „wąskiej drodze”, podczas gdy w swoim wspaniałym proroctwie z Mat. 25:31-46 potwierdza prorocze słowa Izajasza. [829,1]