NAUKA – Pierwotny stan rodzaju ludzkiego.

Pytanie – Czyż nie istnieją szczątki pogrzebanych miast w Egipcie, zawierające dowody, obrazki rysunkowe, hieroglify itd., które, jak ogólnie przyznają archeolodzy, są dowodem, że ludzie żyli w sposób cywilizowany, bogato i dostatnio około siedem tysięcy lat przed erą chrześcijańską? Ileż tysięcy lat musiało jeszcze wcześniej minąć, zanim ludzie ci podnieśli się ze stanu barbarzyństwa, który jest powszechnie uważany za pierwotny stan całego rodzaju ludzkiego?

Odpowiedź – Dziwne, że archeolodzy, którzy uznają umiejętności, pomysłowość i mądrość starożytnych, dokumentując stopień cywilizacji znacznie bardziej rozwinięty od tego, który mamy obecnie, nazywają poprzednie narody ziemi „barbarzyńskimi” czy „prymitywnymi”. Egipskie ruiny były i są cudami współczesnego świata. Inżynierowie i architekci, którzy badają te potężne pomniki tamtych czasów, twierdzą, że nawet posiadając całą naszą cywilizację i oświecenie, którymi się tak szczycimy, można wątpić, czy mamy dzisiaj na świecie wystarczająco dużo mądrości i wiedzy, aby stworzyć choćby repliki tych wspaniałych dzieł architektury. Wszystkie uznane autorytety uważają Wielką Piramidę za najstarszą budowlę w Egipcie, a data jej budowy jest powszechnie przyjęta na ok. 2170 r. p.n.e. Nadal jest ona cudem świata, tak jak była w starożytności, gdy Grecy umieścili ją na szczycie listy „siedmiu cudów świata”. Siedem tysięcy lat starożytności, pogrzebane miasta Egiptu, od dawna uznawane są za mit, ponieważ ilustracje przedstawiające Wielką Piramidę zostały odkryte we wszystkich z tych ruin, co wskazuje, że zostały wzniesione po wybudowaniu Wielkiej Piramidy. Zatem w Egipcie nie ma nic, co by podważało biblijną chronologię, że początek rodzaju ludzkiego miał miejsce w 4128 r. p.n.e. [828,2]