NAUKA – Czy da się pogodzić z prośbą Jozuego odnośnie słońca?

Pytanie – Naukowcy twierdzą, że ruch Ziemi wokół własnej osi nie zmienił się ani na sekundę od tysięcy lat. Wobec tego, jak możemy wytłumaczyć stwierdzenie z Joz. 10:13: „I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc (...) I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień” (NB). Czy ten zapis świadczy o tym, że ruch Ziemi wokół własnej osi został zatrzymany albo jego prędkość spowolniona?

Odpowiedź – Krytyczna analiza tego fragmentu w języku hebrajskim, w którym Stary Testament został zapisany, ujawnia fakt, że Jozue nigdy nie prosił Pana, aby słońce i księżyc się zatrzymały. Jego prośbą było, by światło słoneczne i światło księżyca mogło być wstrzymane, czyli by nie docierało poprzez ciemne, burzowe chmury, wspomniane w 11 wersecie [Joz. 10:11], z których powstały wielkie gradowe kamienie i niewątpliwie towarzyszyły temu grzmoty oraz błyskawice, a wszystko to spowodowało przerażenie w sercach Amorytów. Gdyby ciemne chmury rozproszyły się, a słońce zaświeciło, wrogowie Izraela, którzy czcili słońce, odzyskaliby odwagę i odparli szturm Jozuego i jego armii. Zatem światło słońca i księżyca było nikłe (hebrajskie słowo „damam” [zob. numer Stronga 1826 – przyp. tłum.]) przez cały dzień, „dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach” [Joz. 10:13 NB]. Naukowcy mają rację i pozostają w harmonii z Pismem Świętym, ponieważ Ziemia nie przestała obracać się wokół własnej osi, ale kontynuowała swój ruch. Biblia właściwie zinterpretowana i rozumiana nie kłóci się z rozsądkiem i faktami. [828,1]