SZATAN – Czy będzie zniszczony przed zniszczeniem śmierci?

Pytanie – Jeżeli Jezus musi panować, póki wszyscy nieprzyjaciele nie zostaną położeni pod nogi Jego i skoro jako ostatni nieprzyjaciel zniszczona będzie śmierć (1 Kor. 15:25-26), to czy nie oznaczałoby to, że Szatan i jego zastępy zostaną zniszczeni przed zniszczeniem śmierci oraz że zarówno on, jak i śmierć zostaną zniszczeni pod panowaniem Jezusa?

Odpowiedź – Argument apostoła jest tak jasny i przekonujący w 1 Kor. 15, odnoszącym się do panowania naszego Pana Jezusa oraz celu, jaki ma być osiągnięty przez to panowanie, że istnieje tylko jedna odpowiedź na to pytanie i jest to odpowiedź twierdząca. Jest to oczywiste dla wszystkich myślących umysłów, że panowanie Chrystusa jeszcze się nie rozpoczęło, ponieważ Pismo Święte oświadcza, że podczas panowania Chrystusa wielki przeciwnik ludzkości, Szatan, zostanie związany, a na koniec tego panowania będzie uwolniony na krótki czas. Rzut okiem na warunki panujące na świecie przekona każdego, że Szatan jest nadal bardzo aktywny. Jednakże warunki w przyszłym wieku, w okresie panowania Chrystusa, ulegną radykalnej przemianie, gdy złe i samolubne czynniki będą stopniowo eliminowane. Ostatnia ze złych rzeczy, najdłużej wpływająca na rasę ludzką, śmierć, i ten, „który miał władzę śmierci”, będą zniszczeni (Hebr. 2:14; Obj. 21:4). [827,2]