SZATAN – Nie będzie miał żadnego następcy.

Pytanie – Jeżeli Szatan (diabeł), jako wielki i główny zarządca niższych okręgów, ma być zniszczony, jak czytamy w Piśmie Świętym (Hebr. 2:14), to kto będzie ustanowiony do dbania o sprawy jego „wydziału” po jego usunięciu?

Odpowiedź – Zniszczony będzie nie tylko Szatan, gdyż czytamy, że również „piekło”, miejsce ognia i siarki, ma wydać wszystkich umarłych, którzy w nim są, a następnie miejsce to ma być zniszczone (Obj. 20:13-14). Wszyscy uczeni biblijni wiedzą obecnie, że „jezioro ognia i siarki” jest symbolicznym wyrażeniem oznaczającym zniszczenie, unicestwienie, czyli zagładę istnienia. Śmierć i piekło będą wrzucone do tego „jeziora”, co oznacza ich zniszczenie, czyli koniec. Potwierdzenie prawdziwości tej interpretacji znajdujemy w Obj. 21:4, gdzie pojawia się stwierdzenie, że „śmierci więcej nie będzie” – ponieważ będzie ona zniszczona w „jeziorze ognia i siarki”. Szatan nie będzie miał żadnego następcy, a ogniotrwałe demony dołączą do zastępów bezrobotnych! [827,1]