SZATAN – Władca obecnego złego świata.

Pytanie – Kto jest „księciem świata tego” wspomnianym w następujących wersetach: Jan 16:11 i Jan 12:31?

Odpowiedź – W Biblii zarysowane są trzy wielkie wieki, czyli dyspensacje. Pierwszy z nich to „świat, który był”, drugi: „ten świat”, a ostatni to świat, w którym „sprawiedliwość mieszka” [2 Piotra 3:13]. „Ten świat”, czyli „teraźniejszy wiek zły” [Gal. 1:4], jest tym, w którym Szatan jest „księciem”, czyli władcą. W innym miejscu apostoł mówi, że Szatan to „bóg świata tego” (2 Kor. 4:4). Jest tak, ponieważ Szatan jest władcą obecnego porządku rzeczy podczas tej dyspensacji, którą określa się mianem „złego świata”. Zapewne wszyscy się zgodzą, że jest wiele przykładów zła i wpływy przeszłości oraz teraźniejszości są ogólnie skierowane ku grzechowi i nieprawości. Jakże ciężko jest teraz postępować w prawości, a jak łatwo kroczyć w dół! Nasz Pan teraz nie rządzi nad narodami i nie będzie tego czynił aż do czasu dlań naznaczonego, by objął wielką moc i władzę oraz ustanowił swoje własne Królestwo na ziemi. Wtedy faktem stanie się to, co oznajmia Pismo Święte, że „królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków ” [Obj. 11:15]. Zgadza się to ze słowami naszego Zbawiciela, kiedy powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata” [Jan 18:36]. [826,2]